วัตถุประสงค์ :
1.เพื่อแจ้งรายละเอียดการโอนเงินดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนเข้าบัญชีข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี

2.เพื่อลดการใช้กระดาษ ทดแทนการแจกกระดาษสลิปเงินเดือน


 
:: กรุณา Login เข้าสู่ระบบ ::
เลขประชาชน
(Username)
:
[เลขประชาชน 13 หลัก]
รหัสผ่าน
(Password)
:
[ครั้งแรกใช้ 123456]
   
** ลืมรหัสผ่านโปรดติดต่อ 0 4222 2356 ต่อ 127 **


โปรดอ่าน :
ผู้ใดเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะ และมาตรการนั้นมิได้มีไว้สําหรับตน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ (มาตรา 7 พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550)

:: จำนวนผู้ที่ Login และเปลี่ยน Password ครั้งแรกสำเร็จ 3968 คน จากจำนวนผู้มีสิทธิ์ 4,112 คน ::
 
[ คลิกอ่านคู่มือการใช้งาน || ถ้าเครื่องอ่านไฟล์ PDF ไม่ได้ คลิก Download โปรแกรม Adobe Reader ]