ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข

แนะนำระบบ

ระบบนี้ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลบุคลากร (กพ 7) ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีเท่านั้น

1.ท่านสามารถเลือกทำงานได้จากเมนูด้านล่างนี้

2.ท่านสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบ ได้จากลิ๊งค์ด้านล่างนี้

3.ท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มื่อการในการลงทะเบียนและเข้าใช้งานจากเมนูด้านล่างนี้

**หากมีข้อสงสัย หรือระบบไม่สามารถใข้งานได้ แจ้งกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี โทรภายใน 128